Přírodní medicína

Naturopatická medicína - (přírodní medicína) je primární zdravotní péče, která využívá moudrost věků - léčby, které se praktikují stovky let. Zaměřuje se hlavně na prevenci vzniku nemocí a zranění a současně klade důraz na trvalé optimální zdraví. Naturopatická medicína zachází s tělem jako s dynamickým organismem, který se snaží být v regulační rovnováze, a to jak interně (vnitřně), tak v dynamické interakci s prostředím. Naturopatická medicína proto diskutuje a konsultuje všechny aspekty zdraví a soustředí se na celou osobu. Při použití přírodních prostředků neřeší pouze příznaky - snaží se najít příčinu tohoto stavu.

Naše centrum spolupracuje s pacienty na řešení přetrvávajících zdravotních problémů, prevenci nemocí, obnovení vitality a udržování aktivního zdravého životního stylu. Zaměřujeme se na pochopení základní příčiny onemocnění, abychom mohli řešit faktory, které přispěly k nemoci, a snížit pravděpodobnost návratu příznaků.

Naším cílem je vzdělávat, podporovat a inspirovat naše pacienty na jejich cestě k lepšímu zdraví, vitalitě a nejlepšímu možnému životu.

  • Celostní přístup, který podporuje sebe-uzdravující síly a uvědomění
  • Intuitivní vedení k léčebnému potenciálu a sebereflexe klienta
  • Odbornou pomoc, určenou přesně vašim individuálním potřebám
  • Energetické léčení fyzického těla, všech jeho energetických úrovní, psychických struktur a vědomí člověka
  • Možnost sdílení a hledání moudrých řešení pro jakékoliv životní situace a krize
  • Otevření se novým možnostem sebevyjádření, inspirace a radosti ze života

Při vaší první konzultaci u nás, provede naturopatický lékař důkladný pohovor, který zahrnuje vaši úplnou anamnézu. Doporučujeme vám s sebou přinést jakékoli výsledky diagnostických nebo krevních testů a panoramatický snímek zubů, které byly zhotoveny během předchozích dvanácti měsíců, které se vztahují k vašemu počátečnímu znepokojení. Navrhujeme také, abyste si s sebou přinesli jakékoli současné léky, doplňky stravy nebo přírodní léčivé přípravky, které užíváte.

Během prvního setkání získáte informace o tom, co ve vašem případě je - a co naopak není - možné. Můžete se sami rozhodnout, zda vám navrhovaný postup vyhovuje. Při první konzultaci získáme a vyhodnotíme řadu dat, která v jejím závěru shrneme, a na jejich základě sestavíme plán s jasnými a předem stanovenými cíli.