Elementární Analýza Vlasů

Analýza vlasů je jednoduchý a bezbolestný způsob měření nerovnováhy a toxicity minerálů a kovů uložených v těle. Minerální složky jsou ve vlasech 10-15krát vyšší než v krvi nebo moči. Analýza vlasů jako taková poskytuje jasný obraz jakékoli nerovnováhy nebo problémů s minerálními složkami těla. Toxické prvky obsažené ve vlasech také vytvářejí trvalý záznam expozice, což znamená, že jeden vlas může poskytnout jasnou časovou osu, kdy došlo k nějaké toxické expozici. 

Pokud necháte vlasy analyzovat alespoň jednou ročně, můžete zabránit minerálním nedostatkům a vážným zdravotním problémům. Analýzu vlasů lze provádět častěji, je-li to nutné, pro sledování účinnosti probíhajících léčebných programů.